Delali Apenou 40th Birthday Celebration Party - vabephoto
P9276014_011